LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CONSTANȚA

Centrul de calificare / recalificare a adulților

In cadrul Liceului  Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Constanta își desfășoară activitatea si CENTRUL DE CALIFICARE / RECALIFICARE A ADULTILOR încă din anul 1994, centru prin care se asigura calificarea in meserii căutate pe piața muncii.
Cursurile sunt susținute de formatori de specialitate si cu multa experiența in formarea continua a adulților. Instruirea teoretica se realizează in cadrul Liceului  Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Constanta. Instruirea practica se desfășoară fie in ateliere proprii fie la agenții economici sub îndrumarea specialiștilor cu care exista o colaborare strânsă.
După finalizarea cursurilor, absolvenții pot face fata competitivității de pe piața muncii, sa-si găsească un loc de munca sau sa-si deschidă propria afacere. 
ACTE NECESARE LA INSCRIERE:
Copie B.I. sau C.I.
Copie certificat de naștere
Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverința de absolvire
Copie certificat de căsătorie (daca e cazul si numai când s-a schimbat numele in urma căsătoriei)
Adeverința medicala de la medicul de familie
Toate cursurile se pot achita si in rate!
Sunteți considerați înscriși la un curs numai după achitarea primei rate la sediul nostru si după semnarea contractului de formare profesionala. In urma absolvirii examinării finale, după 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare eliberat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale si Familiei si Ministerul Educației Cercetării Tineretului si Sportului, act de studii cu recunoaștere la nivel național si european, in care se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi însoțit de un document descriptiv, in care sunt înscrise competentele dobândite, in conformitate cu standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesionala specific ocupației pentru care ați absolvit cursul. Cursurile de calificare sunt acreditate de C.N.F.P.A. si sunt valabile atât in tara cat si in străinătate pentru următoarele calificări si recalificări profesionale.